Privacy & Cookies

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Scootercursus.nl verwerkt van haar cursisten. Indien u zich aanmeldt bij Scootercursus.nl, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Scootercursus.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 90031482. De klantenservice is bereikbaar scootercursus@gmail.com.

Welke gegevens verwerkt Scootercursus.nl en voor welk doel
In het kader van uw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Voor- en achternaam, BSN-nummer, geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer, e-mailadres

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden
– Uw naam, BSN-nummer en geboortedatum worden gebruikt om een CBR theorie-examen op uw naam in te boeken.
– Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van een bevestiging van de aanmelding voor een theoriecursus. Daarnaast worden deze persoonsgegevens ook gebruikt om contact op te nemen met u m.b.t. de theoriecursus.
– Uw adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van de factuur van, de door u deelgenomen theoriecursus.

Bewaartermijn
Scootercursus.nl verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de bovenstaande doeleinden te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies

Verwerking van de persoonsgegevens
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Scootercursus.nl gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Verstrekking aan derden is noodzakelijk voor het uitvoeren met de overeenkomsten die wij met u sluiten, het bevorderen van de gerechtvaardigde belangen van Scootercursus.nl en om aan eventuele wettelijke verplichtingen te voldoen die op Scootercursus.nl rust. Met de verwerker, die in de opdracht van Scootercursus.nl uw gegevens verwerkt, hebben wij een verwerkersovereenkomst. Scootercursus.nl blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Inzage, corrigeren en verwijderen
Via de klantenservice van Scootercursus.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Scootercursus.nl zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden van Scootercursus.nl, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenservice. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze klantenservice: scootercursus@gmail.com.

Contact
Scootercursus.nl neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaring tegen te gaan. Mocht u de indruk krijgen dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of er een aanwijzing is van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via scootercursus@gmail.com.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Meld je nu aan

Plan nu je scootercursus en je hebt binnen no-time jouw scooterrijbewijs op zak!

Kies je pakket:*
Scooter Praktijkcursus
€ 370
Compleet Scooterrijbewijs
€ 439
Scooter Theorie + Examen
€ 159
Scooter Theoriecursus
€ 99
Heb je extra benodigdheden voor bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of autisme?*
Niet nodig
€ 0
CBR examen - Extra tijd
€ 38
Ik regel mijn eigen examen
€ -40
Totaal
Heb je extra benodigdheden voor bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of autisme?*
CBR examen - Extra tijd
€ 38
Niet nodig
€ 0
Totaal
Kies je locatie*
Kies een datum voor het theorie-examen*
Kies een datum voor het theorie-examen*
Totaal
Voornaam*
Achternaam*
*Zoals vermeld op het officiëel legitimatiebewijs
Je geboortedatum*
E-mailadres*
Herhaal je e-mailadres*
Telefoonnummer*